понедельник, 15 февраля 2016 г.

Доброго дня, шановні студенти!

На сьогодні досить широко використовується технологія Веб-квесту у навчально-верховному процесі. Тому нашою метою є в розробка проекту самостійної роботи засобом веб-квесту для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» з дисципліни «Основи наукових досліджень».

У вас є можливість виконати завдання самостійної роботи у цікавій та творчій формі.

Мета дисципліни  «Основи наукових досліджень»  – формування у студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» системи знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними відомостями про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державі; оволодіння студентами методами і прийомами проведення педагогічного дослідження.

Завдання дисципліни 
а) цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання; 
б) загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні; 
в) викладання сутності загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження; 
г) планування і організація наукового експерименту; 
д) обробка результатів наукових спостережень та їх оформлення; 
е) робота з науковою літературою і підготовка матеріалів до друку, у тому числі й оформлення курсових, дипломних та інших науково-дослідницьких робіт. 

Практичні завдання: забезпечення міцних знань, умінь і навичок наукової діяльності студентів, оволодіння методами наукового пізнання, необхідними у бурхливому потоці наукової інформації. Уміння написати, оформити і захистити курсову та випускну роботу.